มาเที่ยว!! รถไฟลอยน้ำ..เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ Floating Train on The Dam

สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) Bangkok Railway Station (Hua Lamphong)